آموزش ثبت سند دریافتی در نرم افزار حسابداری آس

آموزش ثبت سند دریافتی در نرم افزار حسابداری آس

سلام امروز در این قسمت آموزش ثبت سند تولید در نرم افزار حسابداری آس را با هم مرور می کنیم.
سند دريافت:
سند دريافتي بطور كل به سندي گفته مي‌شود كه در قبال دريافت وجه نقدي و يا چك از مشتري ،بايد ثبت شود . هرگاه كه كاربر مبلغي را از شخص دريافت نمايد بايد عمل دريافت (نقد و يا چك) را از طريق ثبت سند دريافتي در نرم‌ افزار ثبت نمايد. كاربر مي تواند سند دريافت را درقبال دريافت وجه از اشخاص (مشتريان)، كارمندان (پرسنلي كه مشغول كار هستند)، صندوق (هر يك از صندوقهاي ثبت شده براي ديگر (كاربران) و راننده (پيك) ثبت نمايد.از طريق منوي حسابداري با فشردن كليد ثبت سند دريافتي مي‌توانيد وارد اين پنجره شوید.

در قسمت بالاي پنجره شماره سند دريافت بطور خودكار توسط نرم افزار ثبت خواهد شد در قسمت تاريخ ، تاريخ سيستم (كامپيوتر كاربر) نمايش داده مي‌شود جهت ثبت يك سند به شكل زير عمل كنيد.
 دستور كار :
ابتدا تيپ شخص مورد نظر كه سند دريافت را در مورد وي ثبت مي نماييد انتخاب نماييد. جهت انجام اين عمل بر روي فلش كوچك رو به پايين در قسمت تيپ شخص كليك كرده و از ليست باز شده يكي از موارد اشخاص (مشتريان)، كارمندان (پرسنلي كه مشغول كار هستند)، صندوق (هر يك از صندوقهاي ثبت شده براي ديگر(كاربران) و راننده (پيك) را با توجه به فرد مورد نظر انتخاب نماييد سپس چنانچه كد شخص مورد نظر را مي دانيد آن را در قسمت كد پرداخت كننده وارد كرده و در غير اين صورت در قسمت نام و نام خانوادگي پرداخت كننده ، نام شخصي را كه وجه نقد و يا چك از وي دريافت مي‌شود را وارد كنيد . با وارد كردن اولين حرف از نام وي پنجره فهرست اشخاص باز خواهد شد كه به كاربر كمك مي‌كند تا شخص مورد نظر را جستجو و انتخاب نمايد .
پس از انتخاب شخص با فشردن كليد انتخاب شخص و يا دو بار كليك كردن بر روي نام وي شخص مورد نظر انتخاب شده و مجدد به پنجره ثبت سند دريافتي باز خواهيد گشت.چنانچه مبلغ دريافتي بصورت نقدي باشد كليد “نقدي”را فشار دهيد با اين عمل پنجره ثبت مبلغ دريافتي باز خواهد شد. در قسمت شماره صندوق ، شماره صندوق خود (كاربر فعلي نرم افزار) را وارد نماييد با اين عمل نام صندوق دار در كادر صندوق دار   نمايش داده خواهد شد سپس در قسمت مبلغ، مبلغ دريافتي را وارد نموده و كليد تایید را جهت ثبت اطلاعات وارده و كليد بازگشت را جهت بازگشت به پنجره ثبت سند دريافتي فشار دهيد . همانطور كه مشاهده مي نمائيد در اين پنجره مبلغ دريافتي و صندوقي كه اين مبلغ به آن واريز شده است نمايش داده مي‌شود .
تذكر:
كاربر صرفا مجاز به استفاده از صندوقي ميباشد كه با نام كاربري وي ثبت شده باشد.چنانچه مبلغ دريافتي بصورت چك باشد بايد به شكل زير عمل كرد .جهت ثبت چك دريافتي كليد چك صادره را كليك كنيد در پنجره باز شده نام بانك مربوطه را انتخاب كرده وسپس اطلاعات مربوط به شماره شعبه ، تاريخ سر رسيد چك ، شماره چك و در نهايت مبلغ چك را وارد كرده و كليداضافه كردن چك را فشار دهيد. با اين عمل اطلاعات وارده ، در جدول زير آن ثبت شده و قسمت ‌هاي مربوط به وارد كردن اطلاعات چك پاك شده و آماده وارد كردن چك بعدي مي‌‌شود . كاربر مي‌تواند چنانچه چكهاي ديگر هم باشد آنها را به اين طريق وارد نمايد . بعد از وارد كردن تمامي چكها كليد بازگشت را فشار دهيد . با اين عمل به پنجره ثبت سند دريافتي باز خواهيد گشت مشاهده مي‌نمائيد كه در اين پنجره تمامي چكهاي ثبت شده نيز نمايش داده مي‌شوند حال جهت ثبت اين سند كليد ثبت سند را فشار دهيد و پس از تأييد پنجره هشدار باز شده سند فوق ثبت شده و در پنجره‌اي كه باز خواهد شد (پنجره عمليات اسناد دريافتي) سند فوق نشان داده مي‌شود . كاربر مي‌تواند در اين پنجره عمليات ديگري مانند حذف سند ، اصلاح سند و … را بر روي اسناد ثبت شده انجام دهد كه در قسمت مربوطه موارد فوق توضيح داده خواهد شد .براي خارج شدن از اين پنجره كليد انصراف را فشار دهيد.