تعريف بانك

تعريف بانك

درصورتي كه شما در معاملات خود از چك استفاده مي نماييد جهت ثبت واريز و يا برداشت چكهاي دريافتي و يا پرداختي بايد بانك يا بانكها خودرا تعريف نماييد. براي ورود به پنجره تعريف  بانك، از نوار منو بر روي گزينه اطلاعات پايه كليك كرده سپس از منوي فوق گزينه تعريف بانك را انتخاب نماييد.

در پنجره باز شده اطلاعات مربوط به بانك خود را در كادرهاي زرد رنگ نمايش داده شده وارد كرده سپس دكمه اضافه كردن را در قسمت پايين اين پنجره كليك نماييد. جهت اصلاح اطلاعات هر يك از بانكهاي تعريف شده ابتدا بانك مورد نظر را از ليست بانكهاي تعريف شده انتخاب كرده تا اطلاعات مربوط به آن در قسمتهاي مربوطه نمايش داده شود سپس پس از انجام تغييرات مورد نظر بر روي كمه اصلاح كليك نماييد.جهت حذف يك بانك پس از انتخاب بانك مورد نظر بر روي دكمه حذف كليك كنيد.