فرصت های موفقیت با جذب مشتریان جدید چگونه امکان پذیر است

فرصت های موفقیت با جذب مشتریان جدید چگونه امکان پذیر است

فرصت های موفقیت با جذب مشتریان جدید می تواند آرزوی هر کارآفرینی باشد. بدون شک یکی از وظایفی که کارآفرینان آرزوی موفقیت در آن را دارند به دست آوردن مشتری ست.

فرصت های موفقیت با جذب مشتریان جدید
برخی از شرکت ها با جستجوی مشتریان جدید مجبور می شوند کار کنونی خود را هم متوقف کنند، همیشه اجازه ندهید مشتری روی شما تحکم داشته باشد 
اهمیت جذب مشتری
از همان ابتدا با مشتری به توافق برسید تا تضمین کننده موفقیت شما در گام های بعدی کار باشد، این روش به تعامل های بیشتری در آینده طولانی بین دو طرف منجرب خواهد شد. شرکت ها با دیدن جنب و جوش و تجربه خوب تان نسبت به استخدام شما در شرکت خود اقدام خواهند کرد تا یکی از اعضای تیم آن ها باشید. توقع نداشته باشید شرکت ها ۱۰۰ درصد شما را در کار و رسیدن به موفقیت راهنمایی کنند زیرا خود آن ها هم از رمز و راز کامل موفقیت بی اطلاع اند.
اطلاعات مهم در اولین ارتباط
اگر در حال ارتباط با مشتری از هر راهی (مجازی یا حضوری) برای عقد قرار داد بودید، به یاد داشته باشید از او بپرسید چه وظیفه ای را باید برای او ایفا کنید. مراقب باشید اگر مواردی را ذکر کردند که موفقیت آمیز بوده یا خیر! به آن ها توجه نمایید اگر فرصت کسب و کار بهتری نسبت به این کار به دست آوردید حتما دنبالش بروید مراقب روش هایی که مدیر در اولین ارتباط ارائه می دهد باشید. در حالی که مراحل اولیه ارتباط با مشتری را می گذرانید مراقب مراحل تعیین آیتم های عقد قرار داد درباره تراکنش های اسناد، ملاحظات، تراکنش ها و نقشه ها ، ابزار ارتباطات، کلمه های عبورمربوط به کار و یا پسورد های سایت ها و … باشید.
توافق درباره روش کار
روش کار درخواستی خود را برای مشتری شرح دهید، و درباره روش کار او نیز سوال بپرسید، تا توانایی و اهمیت شناخت گام های بعدی را داشته باشید. به طور مثال اگر در فضای کار طالب آزادی باشید، آن را برای مشتری بیان کنید تا توقعات شما را بداند. از ارتباط های اولیه و شرح موقعیت خود با مشتری نهراسید، روراست هر آن چه شرایط شماست را بیان نمایبد.
با فرهنگ شرکت آشنا شوید
تاریخ شرکتی را که قرار است تمام عمر خود را در آن بگذرانید بررسی نمایید. مهم است روش کار شرکت و همکاران خود را بیابید تا در کار موفق گردید و دچار اشتباه نشوید، با دانستن استراتژی های کار تصمیمات صحیحی خواهید گرفت، تمام این نکات در روح و فرهنگ کسب و کار شرکت تاثیر دارد. فرصت های موفقیت با جذب مشتریان جدید روشی که اکثر شرکت ها در جستجوی آن هستند تا موفقیت را از آن خود سازند.
منبع:پدیده فکر مهتر