مدیریت زمان در مقابل مشتری بالقوه چگونه صورت می گیرد؟

مدیریت زمان در مقابل مشتری بالقوه چگونه صورت می گیرد؟

مدیریت زمان در فعالیت های فردی و هم سازمانی نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.
در این پست قرار است ببینیم که چگونه می توانیم زمان خود را در مقابل مشتری بالقوه -که مشخص نیست آیا واقعاً قصد خرید دارد یا خیر- مدیریت کنیم!
مدیریت زمان در مقابل مشتری بالقوه چگونه صورت می گیرد؟
مدیریت زمان
نسبت به مردمی که از شما بابت محصول و خدمات تان سوال می پرسند و در نهایت، بدون خرید رهایتان می کنند چه احساسی دارید؟
برخی از صاحبان کسب وکارها، عصبانی می شوند. این افراد را به چشم کسانی که باعث هدر رفتن زمان شان می شوند نگاه می کنند. بدین ترتیب، یک فرصت عظیم و باارزش را از دست می دهند. بدون هیچ تلاشی، یک دارایی کسب وکاری عظیم را که روی میز قرار گرفته از دست می دهند!
به همان فیدبک ارزشمند عظیم اشاره می کنیم که به عنوان هدر دهنده ی زمان برای شما فراهم می شود.
اجازه دهید موضوع را کمی بازتر کنیم:
اگر بسیاری از سوالات اشتباه را جذب می کنید دلیلی دارد. اغلب نشانِ این است که:
  • پیام بازاریابی تان، باید بهبود یابد.
  • به سمت افراد اشتباهی عرضه می کنید
  • هر دو
خیلی ساده است که دریابید کدامیک متناسب به بازاریابی شماست. تا زمانی که شما از این مردم درخواست فیدبک کنید.
قبل از اینکه آنها تلفن را قطع کرده و یا محل شما را ترک کنند چیزی شبیه “چی شما رو برانگیخته بود که امروز به دیدن ما بیاید؟/با ما تماس بگیرید؟” پاسخ این سوال، یک فیدبک فوق العاده ارزشمند را در اختیارتان قرار خواهد داد.
برای مثال
  • اگر اغلب مردم به شما می گویند که به دنبال هر چیزی که قیمت پایین داشته باشد هستند -هنوز هزینه های (کرایه ها) شما متوسط یا کمی بیش تر از متوسط باشد- باید پیام بازاریابی خود را مجدداً بررسی کنید. نگاهی بیندازید و ببینید که آیا در هزینه های کم اغراق کرده اید.
  • اگر در میزان پایین بودن هزینه ها، اغراق نکرده باشید بهتر می توانید پیام های بازاریابی خود را برای مردمی با بودجه ی خیلی کم هدفبندی کنید .
هدف اصلی این است که تا جاییکه می توانید فیدبک جذب کنید از کسانی که در استخدام کردن شما شکست خورده و یا در خرید کردن از شما ناتوان بوده اند. به شما در بهبود وضع پیام های بازاریابی تان کمک خواهد کرد. هدفبندی کردن و همینطور تولید کسب وکارهای بیش تر را هم بهبود خواهد بخشید.
پس نوع تفکری که راجع به هدر دهنده ی زمان دارید تغییر دهید. با آنها صحبت کنید. به آنها گوش دهید و از فیدبک آنها بیاموزید. سپس بهبودی های ضروری را در بازاریابی تان ایجاد کنید. اصلاً تصور نکنید که کسی فقط زمان تان را هدر می دهد و هیچ ارزشی برای کسب وکارتان ندارد!
منبع:پدیده فکر مهتر