نکات بازاریابی موفق برای کسب وکارهای کوچک

نکات بازاریابی موفق برای کسب وکارهای کوچک

نکات بازاریابی که در وب سایت های مختلف ارائه می شود می تواند راهکارهای به ظاهر کوچکی برای شما فراهم کند که در واقع، ایده های زیادی را در پسِ خود نهان دارد.پنج نکته ی کاربردی اینجاست که از همین امروز می توانید شروع کرده و شاهدِ قدردانیِ آینده تان (از شما) بخاطر انجام اینکارها باشید.

ایده یابی
آخرین ایمیل بازاریابی که دریافت کرده و آن را مطالعه کردید چه بود؟ آخرین پیام بازاریابی که خواندید و انگیزه ی خرید در شما پدید آورد چه بود؟ با پرده برداری از چیزی که به شما انگیزه ی اقدام کردن می دهد ایده هایی بدست می آورید تا بتوانید بازاریابی اثرگذاری را برای خود ایجاد کنید.
اعتمادسازی
اعتماد، پایه و اساس همه ی ارتباط های فوق العاده است. ما بیش تر از اینکه با چیزهایی که می گوییم اعتماد کسب کنیم با کارهایی که انجام می دهیم مورداعتماد مردم واقع می شویم. پس در عمل نشان دهید. گفتن مهم نیست!
حل بهتر مشکلات
با بهتر حل کردن مشکلات، ارزش تبلیغاتی خودتان را افزایش می دهید. افزایش ارزش تبلیغاتی، نقطه ی شروع ماجراست تا بتوانید بهترین مشتریان را جذب کرده و هزینه های خوبی کسب کنید. خبر خوب برای شما این است که بسیاری از رقبای تان، از انجام چیزهای پیچیده اجتناب می کنند. آنها از حل کردن مشکلاتی که کمی به تلاش های اضافی نیاز دارد دوری می کنند. پس این برای شما فرصت بسیار خوبی فراهم می کند. فرصتی ست تا خودتان را از سایر رقبا تفکیک کنید و با ارائه ی خدماتی بسیار بهتر از سایرین متمایز گردید.
یافتن و حذف موانع
بدنبال مانع اصلی در مسیر موفقیت خود بگردید. سپس روی زمان و تلاش موردنیاز برای حذفِ این مانع سرمایه گذاری کنید. پس از حذف کردن آن، دومین مانع بزرگی که داشتید به اولین و اصلی ترین مانع شما تبدیل خواهد شد. سپس تمام تلاش خود را برای از بین بردن این مانع بکار بندید. همین فرآیند بصورت یک چرخه باید تکرار شود.
یافتن راه های بهتر برای ارائه خدمات
به گفته ی یکی از بازاریابان و مشاوران موفق کسب وکارهای کوچک، وقتی می خواست امکان پرداخت قسطی را برای مشتریانش فراهم کند نتایج فوق العاده چشمگیری را شاهد بود. فکر کنید چه بهبودی های ساده و کوچکی هست که می توانید برای مشتریان فعلی و آینده تان که بسیار ارزشمند است؛ ایجاد کنید؟
منبع:پدیده فکر مهتر