لیست مشتریان ۴

ردیف

مکان نصب

محل نصب

تاریخ

۳۰۱

اغذیه مرتضی

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۲

اغذیه بوژان

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۳

اغذیه نارنج

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۴

پروتئین تاپ

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۵

اغذیه هیگر

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۶

اغذیه مانا

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۷

اغذیه چمن

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۸

اغذیه صالح

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۰۹

تهران پروتئین

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۰

اغذیه پویا

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۱

اغذیه باران

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۲

اغذیه تک

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۳

پروتئین تهران

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۴

اغذیه الغدیر

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۵

اغذیه متین

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۶

اغذیه نیایش

مشهد

۳۱_۰۳_۹۴

۳۱۷

پروتئین خرمی

مشهد

۰۱_۰۴_۹۴

۳۱۸

اغذیه رفیق

مشهد

۰۱_۰۴_۹۴

۳۱۹

اغذیه ایمان

مشهد

۰۱_۰۴_۹۴

۳۲۰

اغذیه استقلال

مشهد

۰۱_۰۴_۹۴

۳۲۱

اغذیه حداد

مشهد

۰۱_۰۴_۹۴

۳۲۲

اغذیه ارکیده

مشهد

۰۱_۰۴_۹۴

۳۲۳

اغذیه پرند

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۲۴

اغذیه گلستان

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۲۵

اغذیه پارس

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۲۶

لوازم یدکی ثامن

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۲۷

لوازم یدکی مطیعی

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۲۸

اغذیه اسرار

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۲۹

اغذیه پائیزه

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۳۰

اغذیه ونک

مشهد

۰۲_۰۴_۹۴

۳۳۱

اغذیه سن یه

مشهد

۰۳_۰۴_۹۴

۳۳۲

اغذیه عجیب

مشهد

۰۳_۰۴_۹۴

۳۳۳

اغذیه پاستا

مشهد

۰۳_۰۴_۹۴

۳۳۴

اغذیه ترنج

مشهد

۰۳_۰۴_۹۴

۳۳۵

اغذیه میلاد

مشهد

۰۳_۰۴_۹۴

۳۳۶

اغذیه شقایق

مشهد

۰۳_۰۴_۹۴

۳۳۷

سوپر پروتئین ولایت

مشهد

۰۴_۰۴_۹۴

۳۳۸

اغذیه ایمان

مشهد

۰۴_۰۴_۹۴

۳۳۹

اغذیه پارسا

مشهد

۰۴_۰۴_۹۴

۳۴۰

پروتئین ترنج

مشهد

۰۴_۰۴_۹۴

۳۴۱

اغذیه هرم

مشهد

۰۶_۰۴_۹۴

۳۴۲

اغذیه برگ سبز

مشهد

۰۶_۰۴_۹۴

۳۴۳

اغذیه صادق

مشهد

۰۷_۰۴_۹۴

۳۴۴

اغذیه شکوفه

مشهد

۰۷_۰۴_۹۴

۳۴۵

اغذیه همشهری

مشهد

۰۷_۰۴_۹۴

۳۴۶

هتل آپارتمان جزیره

مشهد

۰۷_۰۴_۹۴

۳۴۷

هتل آپارتمان مسافران

مشهد

۰۷_۰۴_۹۴

۳۴۸

اغذیه رضا

مشهد

۰۷_۰۴_۹۴

۳۴۹

اغذیه تمیز

مشهد

۰۷_۰۴_۹۴

۳۵۰

اغذیه سراب برگر

مشهد

۰۸_۰۴_۹۴

۳۵۱

پیتزا مک

مشهد

۰۸_۰۴_۹۴

۳۵۲

اغذیه جیم

مشهد

۰۸_۰۴_۹۴

۳۵۳

سوئیت آپارتمان حریر

مشهد

۰۹_۰۴_۹۴

۳۵۴

اغذیه دانیال

مشهد

۰۹_۰۴_۹۴

۳۵۵

املاک رفاه

مشهد

۰۹_۰۴_۹۴

۳۵۶

اغذیه ماهان

مشهد

۰۹_۰۴_۹۴

۳۵۷

اغذیه حمیدی

مشهد

۰۹_۰۴_۹۴

۳۵۸

اغذیه حمید

مشهد

۰۹_۰۴_۹۴

۳۵۹

اغذیه بلوط

مشهد

۱۰_۰۴_۹۴

۳۶۰

پروتئین محمدیان

مشهد

۱۰_۰۴_۹۴

۳۶۱

پیتزا آویشن

مشهد

۱۰_۰۴_۹۴

۳۶۲

اغذیه یادبود

مشهد

۱۰_۰۴_۹۴

۳۶۳

اغذیه امیر

مشهد

۱۱_۰۴_۹۴

۳۶۴

اغذیه جواد

مشهد

۱۱_۰۴_۹۴

۳۶۵

اغذیه رضا

مشهد

۱۳_۰۴_۹۴

۳۶۶

اغذیه کاوه

مشهد

۱۳_۰۴_۹۴

۳۶۷

مرغ بریان فرهنگ

مشهد

۱۴_۰۴_۹۴

۳۶۸

اغذیه پیام

مشهد

۱۴_۰۴_۹۴

۳۶۹

اغذیه ایرانی

مشهد

۱۴_۰۴_۹۴

۳۷۰

فروشگاه موبایل فروشان

مشهد

۱۴_۰۴_۹۴

۳۷۱

اغذیه پردیس

مشهد

۱۴_۰۴_۹۴

۳۷۲

کافی شاپ نگین

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۷۳

اغذیه تک روژان

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۷۴

اغذیه محسن

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۷۵

فروشگاه لوازم یدکی فخر

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۷۶

اغذیه هام

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۷۷

اغذیه سید

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۷۸

اغذیه پالیز

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۷۹

اغذیه فلافل

مشهد

۱۵_۰۴_۹۴

۳۸۰

پروتئین کابک

مشهد

۱۶_۰۴_۹۴

۳۸۱

اغذیه نصر

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۲

املاک ایران نیکا

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۳

اغذیه بهروز

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۴

غذای آماده ملک آباد

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۵

اغذیه کپلی

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۶

اغذیه حسن

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۷

اغذیه مجید

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۸

اغذیه آفریقا

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۸۹

اغذیه آفریقا

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۹۰

هتل آپارتمان نجف اشرف

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۹۱

اغذیه بهاران

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۹۲

خانه کتلت

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۹۳

اغذیه دانش

مشهد

۱۸_۰۴_۹۴

۳۹۴

اغذیه رضا

مشهد

۲۰_۰۴_۹۴

۳۹۵

پرده سرای گل نرگس

مشهد

۲۰_۰۴_۹۴

۳۹۶

اغذیه دلپذیر

مشهد

۲۰_۰۴_۹۴

۳۹۷

اغذیه ریحانه

مشهد

۲۰_۰۴_۹۴

۳۹۸

اغذیه پردیس

مشهد

۲۰_۰۴_۹۴

۳۹۹

اغذیه قائم

مشهد

۲۰_۰۴_۹۴

۴۰۰

اغذیه شادی

مشهد

۲۰_۰۴_۹۴

.

..  ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱