لیست مشتریان ۸

ردیف

مکان نصب

محل نصب

تاریخ نصب

۷۰۱

مرغ بریان افشین

مشهد

۲۸_۰۸_۹۴

۷۰۲

اغذیه خندوانه

مشهد

۲۸_۰۸_۹۴

۷۰۳

پروتئین حامد

مشهد

۰۱_۰۹_۹۴

۷۰۴

اغذیه کرن داگ

مشهد

۰۳_۰۹_۹۴

۷۰۵

اغذیه خاطره

مشهد

۰۳_۰۹_۹۴

۷۰۶

اغذیه بورک

مشهد

۰۴_۰۹_۹۴

۷۰۷

اغذیه مسعود

مشهد

۰۴_۰۹_۹۴

۷۰۸

اغذیه دانشجو

مشهد

۰۴_۰۹_۹۴

۷۰۹

اغذیه سید

مشهد

۰۸_۰۹_۹۴

۷۱۰

املاک کیهان

مشهد

۱۰_۰۹_۹۴

۷۱۱

هتل آپارتمان فرهان

مشهد

۱۰_۰۹_۹۴

۷۱۲

لوله و لوازم بهداشتی قلی زاده

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۷۱۳

اغذیه پاز

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۷۱۴

پروتئین صدف

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۷۱۵

اغذیه باران ( سنگ تراش )

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۷۱۶

اغذیه یاس

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۷۱۷

اغذیه خوشمزه

مشهد

۱۶_۰۹_۹۴

۷۱۸

پروتئین زیتون

مشهد

۱۷_۰۹_۹۴

۷۱۹

اغذیه حامد

مشهد

۱۷_۰۹_۹۴

۷۲۰

رستوران شمس العماره

مشهد

۲۳_۰۹_۹۴

۷۲۱

اغذیه پل

مشهد

۲۳_۰۹_۹۴

۷۲۲

املاک نیکان

مشهد

۲۳_۰۹_۹۴

۷۲۳

اغذیه موذن

مشهد

۲۴_۰۹_۹۴

۷۲۴

اغذیه جناب خان

مشهد

۲۵_۰۹_۹۴

۷۲۵

اغذیه پارس

مشهد

۲۵_۰۹_۹۴

۷۲۶

اغذیه مجدویچ

مشهد

۲۵_۰۹_۹۴

۷۲۷

اغذیه بهار نارنج

مشهد

۲۶_۰۹_۹۴

۷۲۸

اغذیه پارسا

مشهد

۲۶_۰۹_۹۴

۷۲۹

اغذیه مختار

مشهد

۲۸_۰۹_۹۴

۷۳۰

اغذیه رضا

مشهد

۲۸_۰۹_۹۴

۷۳۱

املاک پردیس

مشهد

۲۹_۰۹_۹۴

۷۳۲

پروتئین مهدی

مشهد

۰۱_۱۰_۹۴

۷۳۳

فست فود عارف

مسهد

۰۳_۱۰_۹۴

۷۳۴

اغذیه مسلم

مشهد

۰۵_۱۰_۹۴

۷۳۵

هتل آپارتمان کاویان

مشهد

۰۵_۱۰_۹۴

۷۳۶

فروشگاه مهدی

مشهد

۰۶_۱۰_۹۴

۷۳۷

اغذیه کپلی برگر

مشهد

۰۷_۱۰_۹۴

۷۳۸

املاک احسان

مشهد

۰۹_۱۰_۹۴

۷۳۹

پروتئین پامچال

مشهد

۰۹_۱۰_۹۴

۷۴۰

اغذیه تمشک

مشهد

۱۳_۱۰_۹۴

۷۴۱

لوازم یدکی مزدا

مشهد

۱۴_۱۰_۹۴

۷۴۲

پروتئین کوروش

مشهد

۱۵_۱۰_۹۴

۷۴۳

پیتزا باران

مشهد

۱۵_۱۰_۹۴

۷۴۴

پروتئین فرهاد

مشهد

۱۶_۱۰_۹۴

۷۴۵

اغذیه ابن الرضا

مشهد

۱۷_۱۰_۹۴

۷۴۶

اغذیه شاتوت

مشهد

۲۰_۱۰_۹۴

۷۴۷

شوینده بهداشتی عرفان

مشهد

۲۰_۱۰_۹۴

۷۴۸

فروشگاه لوازم یدکی حمید

مشهد

۲۰_۱۰_۹۴

۷۴۹

لوازم یدک زانتیا

مشهد

۲۰_۱۰_۹۴

۷۵۰

کباب ترکی تحسین

مشهد

۲۱_۱۰_۹۴

۷۵۱

املاک دنیا

مشهد

۲۱_۱۰_۹۴

۷۵۲

کباب ترکی تحسین

مشهد

۲۱_۱۰_۹۴

۷۵۳

اغذیه دوستان

مشهد

۲۲_۱۰_۹۴

۷۵۴

فست فود پسر بزرگ

مشهد

۲۳_۱۰_۹۴

۷۵۵

پروتئین محسن

مشهد

۲۴_۱۰_۹۴

۷۵۶

فروشگاهر موبایل سارسل

مشهد

۲۴_۱۰_۹۴

۷۵۷

پروتئین ترنج

مشهد

۲۶-۱۰-۹۴