لیست مشتریان۵

ردیف

مکان نصب

محل نصب

تاریخ نصب

۴۰۱

پیتزا دی

مشهد

۲۱_۰۴_۹۴

۴۰۲

املاک پاسارگاد

مشهد

۲۱_۰۴_۹۴

۴۰۳

اغذیه کویر

مشهد

۲۱_۰۴_۹۴

۴۰۴

اغذیه شباهنگ

مشهد

۲۱_۰۴_۹۴

۴۰۵

اغذیه فانوس

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۰۶

اغذیه یاس

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۰۷

گالری پرن

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۰۸

اغذیه مروارید

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۰۹

اغذیه ممتاز رضوی

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۱۰

اغذیه بهار

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۱۱

گالری زیبا سرا

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۱۲

اغذیه امیر

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۱۳

اغذیه فردوسی

مشهد

۲۲_۰۴_۹۴

۴۱۴

اغذیه نمونه

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۱۵

اغذیه گلایل

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۱۶

اغذیه رضا

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۱۷

اغذیه پردیس

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۱۸

اغذیه بلوط

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۱۹

اغذیه رضا

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۲۰

اغذیع ممتاز

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۲۱

پارچه فروشی ضیا

مشهد

۲۳_۰۴_۹۴

۴۲۲

اغذیه گل

مشهد

۲۴_۰۴_۹۴

۴۲۳

خانه پرده

مشهد

۲۴_۰۴_۹۴

۴۲۴

شرکت نگین لبنیات گستر

مشهد

۲۴_۰۴_۹۴

۴۲۵

باغسرای شوکران

مشهد

۲۴_۰۴_۹۴

۴۲۶

سلف ساندویچ

مشهد

۲۴_۰۴_۹۴

۴۲۷

فراورده های گوشتی مروارید

مشهد

۲۴_۰۴_۹۴

۴۲۸

پیتزا کندز

مشهد

۲۴_۰۴_۹۴

۴۲۹

اغذیه شباویز

مشهد

۲۵_۰۴_۹۴

۴۳۰

اغذیه زیتون

مشهد

۲۵_۰۴_۹۴

۴۳۱

تزئیات رحیمی

مشهد

۲۵_۰۴_۹۴

۴۳۲

اغذیه معینی

مشهد

۲۵_۰۴_۹۴

۴۳۳

هتل آپارتمان شجاعی

مشهد

۲۵_۰۴_۹۴

۴۳۴

اغذیه یکتا

مشهد

۲۹_۰۴_۹۴

۴۳۵

هتل آپارتمان مهاجر

مشهد

۲۹_۰۴_۹۴

۴۳۶

اغذیه ساج

مشهد

۲۹_۰۴_۹۴

۴۳۷

آشپزخانه زیتون

مشهد

۲۹_۰۴_۹۴

۴۳۸

اغذیه ایلیا

مشهد

۲۹_۰۴_۹۴

۴۳۹

اغذیه مینا

مشهد

۲۹_۰۴_۹۴

۴۴۰

پیتزا ساندویچ پویان

مشهد

۲۹_۰۴_۹۴

۴۴۱

اغذیه تهران ونک

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۲

موبایل پل

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۳

اغذیه عمو پورنگ

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۴

اغذیه دیدار

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۵

اغذیه مهدی

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۶

اغذیه پایانه

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۷

اغذیه بویا

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۸

اغذیه فدک

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۴۹

پروتئین پردیس

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۰

اغذیه ناصر

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۱

تالار بهارستان

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۲

اغذیه درویشان طوس

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۳

اغذیه بهار

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۴

اغذیه درسا

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۵

اغذیه جمشید

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۶

لوازم یدکی رهنما

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۷

اغذیه امیر

مشهد

۳۰_۰۴_۹۴

۴۵۸

لوازم یدکی عاج نو

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۵۹

کباب احمد

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۰

پروتئین جم

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۱

اغذیه پیکره

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۲

اغذیه طوس

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۳

اغذیه شاد

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۴

اغذیه شبهای کارون

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۵

اغذیه حامد

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۶

پروتئین مهرداد

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۷

اغذیه حمید

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۸

اغذیه خیام

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۶۹

اغذیه ترنچ

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۷۰

پروتئین مهرداد

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۷۱

اغذیه سه نان

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۷۲

کباب ترکی ترنج

مشهد

۳۱_۰۴_۹۴

۴۷۳

املاک گویا

مشهد

۰۱_۰۵_۹۴

۴۷۴

پروتئین شهریار

مشهد

۰۵_۰۵_۹۴

۴۷۵

اغذیه حرمین

مشهد

۰۶_۰۵_۹۴

۴۷۶

هتل آپارتمان افشین

مشهد

۰۷_۰۵_۹۴

۴۷۷

اغذیه ساحل

مشهد

۰۸_۰۵_۹۴

۴۷۸

تالار قصر هدیش

مشهد

۱۱_۰۵_۹۴

۴۷۹

رستوران قصر هدیش

مشهد

۱۱_۰۵_۹۴

۴۸۰

اغذیه رویان

مشهد

۱۲_۰۵_۹۴

۴۸۱

اغذیه ایران

مشهد

۱۳_۰۵_۹۴

۴۸۲

کباب ترکی نشاط

مشهد

۱۴_۰۵_۹۴

۴۸۳

طلاجات لعل

مشهد

۱۵_۰۵_۹۴

۴۸۴

پیتزا هدیش

مشهد

۱۵_۰۵_۹۴

۴۸۵

اغذیه گلها

مشهد

۱۵_۰۵_۹۴

۴۸۶

پروتئین تهران

مشهد

۱۵_۰۵_۹۴

۴۸۷

اغذیه ترد

مشهد

۱۵_۰۵_۹۴

۴۸۸

تالار مهدی

مشهد

۱۷_۰۵_۹۴

۴۸۹

اغذیه باران

مشهد

۱۸_۰۵_۹۴

۴۹۰

اغذیه مجید

مشهد

۱۸_۰۵_۹۴

۴۹۱

اغذیه امید

مشهد

۱۹_۰۵_۹۴

۴۹۲

هتل آپارتمان پارت

مشهد

۲۱_۰۵_۹۴

۴۹۳

اغذیه خانه سفید

مشهد

۲۱_۰۵_۹۴

۴۹۴

فروشگاه نوین تل

مشهد

۲۱_۰۵_۹۴

۴۹۵

هتل طوبی

مشهد

۲۲_۰۵_۹۴

۴۹۶

اغذیه پیچا

مشهد

۲۲_۰۵_۹۴

۴۹۷

املاک ملکی

مشهد

۲۵_۰۵_۹۴

۴۹۸

اغذیه مسعود

مشهد

۲۵_۰۵_۹۴

۴۹۹

املاک معصومی

مشهد

۲۶_۰۵_۹۴

۵۰۰

اغذیه سید

مشهد

۲۶_۰۵_۹۴

.۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱