لیست مشتریان۷

ردیف

مکان نصب

محل نصب

تاریخ نصب

۶۰۱

فست فود عمو صادق

مشهد

۱۱_۰۷_۹۴

۶۰۲

اغذیه نیلوفران

مشهد

۱۱_۰۷_۹۴

۶۰۳

اغذیه مطهر

مشهد

۱۱_۰۷_۹۴

۶۰۴

اعذیه بخور بخور

مشهد

۱۱_۰۷_۹۴

۶۰۵

اغذیه جوانان

مشهد

۱۲_۰۷_۹۴

۶۰۶

املاک فرهنگیان

مشهد

۱۲_۰۷_۹۴

۶۰۷

املاک نهضت

مشهد

۱۲_۰۷_۹۴

۶۰۸

املاک امین

مشهد

۱۲_۰۷_۹۴

۶۰۹

اغذیه سیب

مشهد

۱۲_۰۷_۹۴

۶۱۰

اغذیه تمشک

مشهد

۱۳_۰۷_۹۴

۶۱۱

املاک یاس

مشهد

۱۳_۰۷_۹۴

۶۱۲

اغذیه تک ( شوالی )

مشهد

۱۳_۰۷_۹۴

۶۱۳

اغذیه تک ( اکبری باغ سیاهی )

مشهد

۱۳_۰۷_۹۴

۶۱۴

اغذیه بیست

مشهد

۱۳_۰۷_۹۴

۶۱۵

اغذیه حسام

مشهد

۱۴_۰۷_۹۴

۶۱۶

هتل آپارتمان پارسائیان

مشهد

۱۴_۰۷_۹۴

۶۱۷

اغذیه پارس

مشهد

۱۵_۰۷_۹۴

۶۱۸

اغذیه تک ( محمدیان )

مشهد

۱۶_۰۷_۹۴

۶۱۹

اغذیه جام جم

مشهد

۱۸_۰۷_۹۴

۶۲۰

املاک گیشا

مشهد

۱۸_۰۷_۹۴

۶۲۱

املاک پاسارگاد

مشهد

۱۸_۰۷_۹۴

۶۲۲

اغذیه وحدت ( صفار زاده )

مشهد

۱۸_۰۷_۹۴

۶۲۳

املاک سجادی

مشهد

۱۸_۰۷_۹۴

۶۲۴

املاک قائم

مشهد

۱۹_۰۷_۹۴

۶۲۵

املاک ونک

مشهد

۱۹_۰۷_۹۴

۶۲۶

اغذیه ناب

مشهد

۱۹_۰۷_۹۴

۶۲۷

کلبه پیراشکی

مشهد

۱۹_۰۷_۹۴

۶۲۸

اغذیه ترنج

مشهد

۱۹_۰۷_۹۴

۶۲۹

اغذیه گلبرگ

مشهد

۲۰_۰۷_۹۴

۶۳۰

فروشگاه پارس

مشهد

۲۱_۰۷_۹۴

۶۳۱

پیتزا سورنا

مشهد

۲۶_۰۷_۹۴

۶۳۲

اغذیه پونک

مشهد

۲۶_۰۷_۹۴

۶۳۴

پروتئین پارس

مشهد

۲۶_۰۷_۹۴

۶۳۵

فلافل بهروز

مشهد

۲۷_۰۷_۹۴

۶۳۶

فلافل بابا طاهر

مشهد

۲۸_۰۷_۹۴

۶۳۷

اغذیه آنتالیا

مشهد

۲۹_۰۷_۹۴

۶۳۸

اغذیه دلپذیر

مشهد

۲۹_۰۷_۹۴

۶۳۹

املاک بهار

مشهد

۲۹_۰۷_۹۴

۶۴۰

املاک کمال الملک

مشهد

۰۴_۰۸_۹۴

۶۴۱

پروتئین پارسیان

مشهد

۰۴_۰۸_۹۴

۶۴۲

اغذیه گشنیز

مشهد

۰۴_۰۸_۹۴

۶۴۳

املاک مکث

مشهد

۰۵_۰۸_۹۴

۶۴۴

اغذیه شهرک

مشهد

۰۵_۰۸_۹۴

۶۴۵

اغذیه سعید

مشهد

۰۶_۰۸_۹۴

۶۴۶

اغذیه صبا

مشهد

۰۶_۰۸_۹۴

۶۴۷

اغذیه دانش

مشهد

۰۶_۰۸_۹۴

۶۴۸

اغذیه خرمشهر

مشهد

۰۷_۰۸_۹۴

۶۴۹

اغذیه تک ( خانم فروزانفر )

مشهد

۰۷_۰۸_۹۴

۶۵۰

پروتئین هیگر

مشهد

۰۷_۰۸_۹۴

۶۵۱

اغذیه تمیز (آینه چی نیا )

مشهد

۰۷_۰۸_۹۴

۶۵۲

اغذیه احسان

مشهد

۰۹_۰۸_۹۴

۶۵۳

اغذیه ارکیده

مشهد

۰۹_۰۸_۹۴

۶۵۴

اغذیه پایانه

مشهد

۰۹_۰۸_۹۴

۶۵۵

اغذیه شبهای ولیعصر

مشهد

۱۰_۰۸_۹۴

۶۵۶

ماشینهای اداری سروش

مشهد

۱۱_۰۸_۹۴

۶۵۷

ماشینهای اداری فرهنگ نوین پارسا

مشهد

۱۱_۰۸_۹۴

۶۵۸

اغذیه تک

مشهد

۱۱_۰۸_۹۴

۶۵۹

اغذیه آریا

مشهد

۱۲_۰۸_۹۴

۶۶۰

اغذیه ترنج

مشهد

۱۲_۰۸_۹۴

۶۶۱

اغذیه خوشمزه

مشهد

۱۲_۰۸_۹۴

۶۶۲

املاک موج آبی

مشهد

۱۲_۰۸_۹۴

۶۶۳

اغذیه صبا ( خانم میرزائی )

مشهد

۱۲_۰۸_۹۴

۶۶۴

اغذیه آمو بندری

مشهد

۱۳_۰۸_۹۴

۶۶۵

فست فود پیچک

مشهد

۱۳_۰۸_۹۴

۶۶۶

پروتئین عارف

مشهد

۱۴_۰۸_۹۴

۶۶۷

اغذیه پائیزان

مشهد

۱۴_۰۸_۹۴

۶۶۸

اغذیه نایس فود

مشهد

۱۶_۰۸_۹۴

۶۶۹

املاک کاظمی

مشهد

۱۶_۰۸_۹۴

۶۷۰

اغذیه تانیش

مشهد

۱۶_۰۸_۹۴

۶۷۱

کباب ترکی پویا

مشهد

۱۶_۰۸_۹۴

۶۷۲

اغذیه یاس

مشهد

۱۶_۰۸_۹۴

۶۷۳

املاک تلاش

مشهد

۱۶_۰۸_۹۴

۶۷۴

پروتئین پارسا

مشهد

۱۶_۰۸_۹۴

۶۷۵

اغذیه ثامن

مشهد

۱۷_۰۸_۹۴

۶۷۶

اغذیه پردیس

مشهد

۱۷_۰۸_۹۴

۶۷۷

اغذیه خانواده

مشهد

۱۷_۰۸_۹۴

۶۷۸

اغذیه سعید

مشهد

۱۷_۰۸_۹۴

۶۷۹

اغذیه پوریا

مشهد

۱۸_۰۸_۹۴

۶۸۰

اغذیه مجید

مشهد

۱۹_۰۸_۹۴

۶۸۱

املاک اقبال

مشهد

۱۹_۰۸_۹۴

۶۸۲

املاک مشهد نگین

مشهد

۲۰_۰۸_۹۴

۶۸۳

اغذیه کندو

مشهد

۲۱_۰۸_۹۴

۶۸۴

اغذیه هومن

مشهد

۲۱_۰۸_۹۴

۶۸۵

اغذیه نوروزی

مشهد

۲۱_۰۸_۹۴

۶۸۶

هتل آپارتمان محتشم

مشهد

۲۱_۰۸_۹۴

۶۸۷

اغذیه گشنیز

مشهد

۲۱_۰۸_۹۴

۶۸۸

اغذیه رضا

مشهد

۲۱_۰۸_۹۴

۶۸۹

اغذیه ریواس

مشهد

۲۳_۰۸_۹۴

۶۷۰

اغذیه بچه محل

مشهد

۲۳_۰۸_۹۴

۶۷۱

اغذیه فانوس شب

مشهد

۲۳_۰۸_۹۴

۶۷۲

اغذیه رفاه

مشهد

۲۳_۰۸_۹۴

۶۷۳

اغذیه زیتون

مشهد

۲۴_۰۸_۹۴

۶۷۴

املاک ایران

مشهد

۲۴_۰۸_۹۴

۶۷۵

اغذیه ممتاز

مشهد

۲۴_۰۸_۹۴

۶۷۶

املاک اختران

مشهد

۲۵_۰۸_۹۴

۶۷۷

اغذیه ارم

مشهد

۲۶_۰۸_۹۴

۶۷۸

اغذیه ارغوان

مشهد

۲۷_۰۸_۹۴

۶۷۹

اغذیه ویژه آبادان

مشهد

۲۷_۰۸_۹۴

۶۸۰

اغذیه اهورا

مشهد

۲۷_۰۸_۹۴

۶۸۱

مرغ بریان افشین

مشهد

۲۸_۰۸_۹۴

۶۸۲

اغذیه خندوانه

مشهد

۲۸_۰۸_۹۴

۶۸۳

پروتئین حامد

مشهد

۰۱_۰۹_۹۴

۶۸۴

اغذیه کرن داگ

مشهد

۰۳_۰۹_۹۴

۶۸۵

اغذیه خاطره

مشهد

۰۳_۰۹_۹۴

۶۸۶

اغذیه بورک

مشهد

۰۴_۰۹_۹۴

۶۸۷

اغذیه مسعود

مشهد

۰۴_۰۹_۹۴

۶۸۸

اغذیه دانشجو

مشهد

۰۴_۰۹_۹۴

۶۸۹

اغذیه سید

مشهد

۰۸_۰۹_۹۴

۶۹۰

املاک کیهان

مشهد

۱۰_۰۹_۹۴

۶۹۱

هتل آپارتمان فرهان

مشهد

۱۰_۰۹_۹۴

۶۹۲

لوله و لوازم بهداشتی قلی زاده

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۶۹۳

اغذیه پاز

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۶۹۴

پروتئین صدف

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۶۹۵

اغذیه باران ( سنگ تراش )

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۶۹۶

اغذیه یاس

مشهد

۱۵_۰۹_۹۴

۶۹۷

اغذیه خوشمزه

مشهد

۱۶_۰۹_۹۴

۶۹۸

پروتئین زیتون

 مشهد

 ۹۴-۰۹-۱۷

۶۹۹

 اغذیه حامد

مشهد

 ۹۴-۰۹-۱۷

۷۰۰

 رستوران شمس العماره

مشهد

 ۹۴-۰۹-۲۳