مجوز ها و تقدیر نامه ها

  مجوزها و تقدیرنامه ها :

لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن کشور

 

 

کسب رتبه اول کارآفرین نوپا استان خراسان

 

 

مجوز فعالیت در پارک علم و فناوری

 

 

گواهی نامه طراحی کسب و کار

 

   لوح تقدیر از جشنواره فردوسی مشهد

 

 مجوز تاسیس واحد فنی مهندسی در زمینه صنعت برق و الکترونیک

 

 

 مجوز تاسیس واحد فنی مهندسی در زمینه صنعت نرم افزار

 

 

 مجوز تاسیس واحد طراحی، تولید و مونتاژ

 

 

 گواهی عضویت در انجمن خدمات مهندسی خراسان

 

 

 گواهی نامه هیدرولیک صنعتی

 

لوح تقدیر جشنواره ملی جوانان

 

لوح تقدیر اولین نمایشگاه فناوری اطلاعات ، نرم افزار و شهر الکترونیک مشهد

 

لوح تقدیر دهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

 

لوح تقدیر اتحادیه و صنف خودرو سواری کرایه مشهد

 

گواهی نامه تایید طرح سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران